09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان مداقه در باب اشكال نوين براندازي فرهنگي؛ مطالعه موردي انقلاب هاي رنگي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
براندازی فرهنگی، انقلاب های رنگی، نظم فرهنگی، موج سوم دموکراسی، جنبش های نوین اجتماعی، ژئوپلیتیک، جین شارپ، قدرت های خارجی
مجله مطالعات افکار عمومی
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول) ، محمد جواد قربی (نفر دوم)

چکیده

انقلاب و دگرگونی های ناشی از آن یکی از پدیده های رایج در حیات بشری است که با اجتماعات بشری همگام و همراه بوده است و همواره خاطرات ناخوشایند و تلفات جانی و مالی را به همراه داشته است. این انقلاب های نوین که در ربع آخر قرن بیستم به صحنه کنش های سیاسی وارد شده اند، عاری از خشونت و خون ریزی هستند و به همین خاطر از مشروعیت بیشتری نسبت به انقلاب های سخت و کلاسیک برخوردارند. انقلاب های رنگی یکی از شگردهای نوین براندازی فرهنگی و نرم محسوب می گردند که ابتدا در کشورهای پساکمونیستی و با مدیریت عاملان خارجی و اپوزیسیون صورت می پذیرد و توسط جین شارپ برنامه ریزی شده است و انقلابیون اصول تجویزی او را پیاده می سازند و با بهره گیری از جنبش های نوین و شبکه های اجتماعی به مخالفت می پردازند و در این مسیر از سرمایه های خارجی ارتزاق می نمایند. انقلاب های رنگی، تغییرات مسالمت آمیزی هستند که با نمادهای رنگی در نظام های بسته و دیکتاتور شکل می گیرند و به نوعی محصول موج سوم دموکراسی محسوب می گردند. این انقلاب ها در عصر حاضر با محدودیت ها و آسیب هایی روبرو هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ مقابله و مقاومت، زمان طولانی، محدودیت های رهبری، حکام فاقد تجربه حکومت مستقل، حساسیت های پائین و غیره. مقاله حاضر مترصد است با بهره گیری از روش اسنادی ـ توصیفی به بررسی انقلاب رنگی به مثابه یکی از رخدادهای جدید براندازی فرهنگی و سرنگونی نظام های سیاس بپردازد.