09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
خاورمیانه و امنیت بین الملل: قدرت های منطقه ای و بین المللی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
"خاورمیانه"، "منطقه ای"، "آمریکا"، "اروپا"، "امنیت"،
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول) ، وحید ذوالفقاری (نفر دوم)

چکیده

منطقۀ خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک یکی از مهم ترین مناطق پر آشوب در نظام بین الملل به حساب می آید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت-های مطرح در این منطقه حساس از دکترین و استراتژی تامین امنیت منطقه ای دفاع می کند و توانسته است از ثبات و امنیت نسبی برخوردار باشد. پژوهش حاضر، بازخوانی جدیدی از مفهوم امنیت خاورمیانه می باشد که با رویکرد تطبیقی درون منطقه ای و فرا منطقه ای همراه با چارچوب نظری مناسب مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که موضوع امنیت و قدرت به عنوان مفاهیم کلیدی برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل به حساب می آید، مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان روابط بین-الملل و علوم سیاسی حائز اهمیت است. دانشجویان با مطالعه و پژوهش در این حوزه، مفهوم امنیت را در رویکرد قدرت های منطقه ای و بین المللی به صورت تطبیقی فرا می گیرند و می آموزند که با این دانش و اطلاعات چگونه از منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام منطقه ای و بین المللی به طور علمی دفاع کنند. با توجه به سرفصل های تعریف شده آموزشی برای دانشجویان، این کتاب چگونگی کسب، حفظ و تولید امنیت و قدرت را تبیین می کند و وابستگی دانشجویان عزیز را به کتاب ها و متون خارجی در این حوزه را به-دلیل بهره مندی از منابع متنوع و غنی اندکی کاهش خواهد داد. این اثر علاوه بر اطلاعات تخصصی برای دانشجویان، می تواند برای مسئولان اجرایی، تصمیم گیرندگان سیاست خارجی و علاقمندان به مسائل «امنیت خاورمیانه» نیز مناسب باشد.