09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
جهانی شدن و اسلام گرایی در خاورمیانه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جهانی شدن، سلفی گرایی، بنیادگرایی و خاورمیانه.امنیت جهانی و عصر جهانی
پژوهشگران سید صالح موسوی (نفر اول) ، علی اکبر جعفری (نفر دوم)

چکیده

از آنجایی که کشورهای اسلامی خاورمیانه در جهان در حال توسعه و یا توسعه نیافته قرار دارند، تاثیر جهانی شدن می تواند به مراتب برای آنها سنگین تر از دیگر مناطق جهان باشد. و چون معیارهای جهانی شدن از لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی (مدرنیته) تغذیه می شود به طور کلی مسلمانان در خاورمیانه تحت تأثیر نامطلوب روند جهانی شدن قرار می گیرند. که از مصادیق آن رشد پدیده بنیادگرایی اسلامی است. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که فرآیند جهانی شدن چه تاثیری بر اسلام گرایی در منطقه خاورمیانه داشته است؟ جهانی شدن با ترویج ارزش های لیبرال از یک سو سبب تضعیف ارزش های مذهبی و امنیتی در جوامع اسلامی شده و از سوی دیگر گرایشات بنیادگرایانه اسلامی را در این جوامع تقویت کرده است. واکنش های متفاوتی از سوی اسلامگرایان نسبت به پدیده جهانی شدن صورت گرفته است که یکی از این واکنش ها واکنش تهاجم و ستیزندگی با مساله جهانی شدن است. که سلفیون در این دسته قرار می گیرند، سلفیون با ورود و استفاده از فضاهای مجازی، نوعی اسلام سلفی انلاین را بوجود اورده اند و با بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی و تارنماهای اینترنتی موجب ارتباطات معنادار اسلام سلفی با امنیت جهانی شده اند و امنیت خاورمیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است.