09 بهمن 1401
علي اكبر جعفري

علی اکبر جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 01135302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان
رژیم های بین المللی حقوق بشر
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
رژیم های بین المللی، حقوق بشر، آمریکا، ایران
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر اول)

چکیده

با توجه به وجود رژیم های بین المللی حقوق بشر، دولت های مختلف تفاسیر متفاوتی از آن به عمل می آورند و در تصمیم گیری های سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز آن را عملیاتی می کنند. سئوالاتی که در این اثر مطرح می شوند این است که رژیم های بین المللی حقوق بشر تا چه حدودی توسط افراد، گروه ها، دولت ها و نیز نظام بین الملل مورد توجه قرار می گیرد؟ در سطوح توزیع قدرت در نظام بین الملل بیشترین نقض حقوق بشر توسط چه قدرت هایی صورت می گیرد؟ در این اثر برای پاسخ گویی به سئوالات مطرح شده، تلاش شده است طی سه بخش مجزا رژیم های مهم حقوق بشر نظیر: منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی، میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، نظام رسیدگی به شکایات، کنوانسیون های ژنو و همچنین اصل عدم مداخله در حقوق بشر و نیز اندیشه ها و دیدگاه های حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت راهکارهای لازم ارائه گردد.