مهدی نوری چورتی

خانه /مهدی نوری چورتی
نام و نام خانوادگی مهدی نوری چورتی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشجوی مقطع دکترا دانشکده مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!