سارا آزموده

خانه /سارا آزموده
نام و نام خانوادگی سارا آزموده
شغل کارمند دانشگاه مازندران / کارمند
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت کارآفرینی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!