21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان كاربرد روش حداقل مربعات تطبيقي براي برآورد شكاف توليد در ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حداقل مربعات تطبیقی؛ تولید ناخالص داخلی؛ شکاف تولید
مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، آرش هادی زاده (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه­ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می­پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می­کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده‏است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.