21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان آزمون هم گرايي باشگاهي بين استان هاي ايران: يافته هاي جديد با استفاده از تحليل ناپارامتريك
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استان های ایران؛ پویایی های توزیع؛ رگرسیون چندکی ناپارامتریک؛ هم گرایی باشگاهی
مجله تحقیقات اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، امید رنجبر (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله فرضیۀ تشکیل هم گرایی باشگاهی بین GDP سرانۀ واقعی استان های ایران با استفاده از رگرسیون چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویایی های توزیع طی دورۀ زمانی 1379- 1388 آزمون می شود. نتایج تحقیق حاکی از شکل‏گیری دو باشگاه هم گرایی بین استان های کشور است که اکثراً به سمت باشگاه فقیر در حال هم گرایی اند. همچنین، محاسبۀ سرعت هم گرایی حاکی از ناهمگونی شدید بین الگوهای رشد اقتصادی استان هاست به‏ طوری ‏که برای ارتقای GDP سرانۀ استان های فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به دورۀ زمانی بین 20 تا 60 سال نیاز است.