20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جهانی شدن بر مصرف انرژی پاک
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جهانی شدن، مصرف انرژی، انرژی پاک
پژوهشگران سلاله مسلمی (دانشجو) ، هدی زبیری (استاد راهنما) ، زهرا میلا علمی (استاد مشاور)

چکیده

جهانی شدن را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالاها، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد. در نتیجه این پدیده به افزایش تولید و مصرف در کشورها منجر می شود. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی تغییرات و نتایج مختلفی را در بر دارد، که یکی از مهمترین تغییرات، در حوزه انرژی می باشد. با توجه به اینکه مصرف انرژی در جهان به منظور سرعت گرفتن روند صنعتی شدن و جهانی شدن بسیاری از کشورها و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر روبه افزایش است و از طرفی یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه ی بشری از دهه ی 1990 محیط زیست و سلامت آن است که ضرورت استفاده از انرژی پاک را برای دست یابی به این هدف بیش از پیش بیان می کند. از این رو بررسی رابطه جهانی-شدن و مصرف انرژی پاک حائز اهمیت است. در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی پاک در 12 کشور منتخب (آرژانتین، کانادا، چین، کلمبیا، دانمارک، مصر، اندونزی، ایران، مکزیک، مالزی، فیلیپین و ترکیه) طی سال های 1991-2014 می باشد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که جهانی شدن ارتباط منفی، توسعه مالی و جمعیت شهری ارتباط مثبت با مصرف انرژی پاک دارند و رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری با مصرف انرژی پاک ندارد.