20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر توسعه بر مشاركت اقتصادي زنان كشورهاي منا با استفاده از روش پانل پروبيت كسري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نرخ مشارکت زنان؛ توسعه اقتصادی؛ فرضیه U شکل؛ پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک؛ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)
مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، خیزران روستایی شلمانی (نفر دوم)

چکیده

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده‏است. در سال‏های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به‏طور چشمگیری افزایش یافته‎‏است در حالی‏که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه‏ای نداشته‏ است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده ‏است. برای دست­یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه­ی صفر و یک در دوره­ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده ‏است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه­ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل ‏است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده‏‏ است. با تأیید فرضیه‏ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ‏ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.