21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
چهل سالگی زنان در استان مازندران در مقایسه با کل کشور
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
استان مازندران- ایران- ویژگی های جمعیتی- ویژگی های زناشویی- وضعیت اقتصادی
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول)

چکیده

به پاور مراجعه نمایید.