21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یارانه های حامل های لنرژی بر کسری بودجه دولت
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کسری بودجه یاران ها
پژوهشگران حمید رضا رضویان (دانشجو) ، یوسف محنت فر (استاد راهنما) ، زهرا میلا علمی (استاد مشاور)

چکیده

.....