20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان برآورد حباب قيمتي در بازار ارز ايران با استفاده از الگوي فضاي حالت غيرخطي: كاربردي از فيلتركالمن نقطه سيگما (SPKF)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حباب‏های قیمتی؛ مدل فضای حالت غیرخطی؛ فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF)؛ بازار ارز؛ ایران
مجله اقتصاد پولی مالی
شناسه DOI 10.22067/pm.v25i15.54315
پژوهشگران سعید راسخی (نفر اول) ، میلاد شهرازی (نفر دوم) ، زهرا میلا علمی (نفر سوم)

چکیده

به طور کلی، کشف صحیح حباب‎های قیمتی دارایی‏ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب‏ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‏شود. بسیاری از روش‎هایی که تاکنون جهت آزمون حباب‏های قیمتی به کار گرفته شده‎اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته‎اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب‎های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می‏دهد که‏ بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب‎های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری‎که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب‏های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.