20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان پويايي درآمد سرانه در اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رشد اقتصادی ایران، آزمون پایایی کرین- ای سیلوستره و همکاران (2005)، شکست ساختاری، پیش بینی
مجله مطالعات و سیاستهای اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران امید رنجبر (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق پویایی درآمد سرانه ایران با استفاده از داده های GDP سرانه واقعی- داده های تاریخی مدیسون (2010)- و آزمون پایایی کرین- ای- سیلوستره و همکاران (2005) طی دوره 1329-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند، اقتصاد ایران طی دوره 1334 تا اواسط دهه 1350 دوران طلایی را تجربه نمود و اگر این روند ادامه می یافت اکنون می توانست در باشگاه کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار گیرد اما به خاطر سیاست های اقتصادی اجرا شده بعد از شوک نفتی اول، تحولات سیاسی- اجتماعی دهه 1350، جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران و تحریم های اقتصادی، سطح درآمد سرانه ایران آن چنان کاهش یافت که با فرض تداوم رشد اقتصادی دهه 1380 (یعنی متوسط رشد سالیانه 4 درصد)، درآمد سرانه حدودا نوزده سال با سطح پیش بینی شده بر اساس دوران طلایی فاصله دارد.