20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات تجارت بر رشد كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با تأكيدي بر ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تخمین زن داده‏های پانلی پویا؛ درجه ی باز بودن تجاری؛ رشد اقتصادی؛ سازمان کنفرانس اسلامی
مجله تحقیقات اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، امید رنجبر (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، اثر درجه ی بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله ی هم گرایی- رشد و تخمین ‏زن سیستمی گشتاورهای تعمیم ‏یافته ی داده‏های پانلی پویا، طی دوره ی زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می‏دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه‏گذاری در سرمایه ی فیزیکی و انسانی محرک‏های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی‏که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه‏های مصرفی دولت‏ از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه ی دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای با کشورهای عضو این سازمان ره‏آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می‏توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.