20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهري ايران در دو سال‏ 1384 و 1388
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فقر در مناطق شهری ایران، مدل لاجیت، روش 66 درصد میانگین هزینه سرانه خانوار، داده‏های هزینه ـ درآمد خانوار.
مجله رفاه اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، فهیمه علی تبار (نفر دوم)

چکیده

مقدمه: یکی از مباحث اخیر در تحقیقات توسعه، بررسی علل فقر و سیاست‏های کاهش آن است. برای ریشه‏کنی فقر از جامعه نیاز است که اطلاع نسبتاً کاملی از پدیده فقر و عوامل اثرگذار بر آن داشته باشیم. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده‏های طرح هزینه ـ درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال‏های 1384 و 1388، ابتدا با روش 66 درصد میانگین هزینه سرانه خانوار، خط فقر را محاسبه و براساس آن خانوار فقیر را شناسایی می‏نماید و سپس با به‏کارگیری مدل لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی به بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق شهری ایران می‎‏پردازد. یافته‏ها: برای هر دو سال مورد بررسی، افزایش بعد خانوار، زن سرپرست بودن و سکونت در شرق، غرب و شمال کشور احتمال قرارگیری در فقر را افزایش می‏دهد، درحالی‏که افزایش سال‏های آموزش، مالک بودن و سکونت در جنوب باعث کاهش فقر در مناطق شهری کشور می‏شود. نتایج: از نتایج این تحقیق این که دولت در سیاست گذاری های کاهش فقر، باید به افراد مسن سرپرست خانوار به خصوص زنان توجه ویژه داشته باشد.