21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضاي حمل و نقل در ايران مطالعه ي بين استاني
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، تقاضای حمل و نقل، روش گشتاور تعمیم یافته (GMM).
مجله مهندسی حمل و نقل
شناسه DOI 10.22119/JTE.2021.275319.2518
پژوهشگران یوسف عیسی زاده روشن (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، فاطمه بخشی گالشکلایی (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تقاضای حمل و نقل در استان‏های ایران است. به همین منظور، با جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دوره زمانی 1386 تا 1397 و با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تقاضای حمل و نقل در استان‏های ایران به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. از نسبت متوسط هزینه ی خانوار در بخش حمل و نقل به متوسط هزینه خانوار در بخش غیرخوراکی به عنوان تقاضای حمل و نقل و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد کاربران اینترنت، تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد مشترکین تلفن ثابت برای فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که کشش قیمتی تقاضای حمل و نقل کوچک تر از واحد بوده و از لحاظ درآمدی مثبت و کم کشش می باشد. هم‏چنین با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات تقاضای حمل و نقل بین استانی افزایش می یابد.