20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
پژوهشگران فاطمه زهرا حسین پور (دانشجو) ، وحید تقی نژاد عمران (استاد راهنما) ، زهرا میلا علمی (استاد مشاور)

چکیده

.