20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير نگرش به كيفيت و عملكرد نهادها دولتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نگرش- سرمایه اجتماعی-اعتماد اجتماعی
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
شناسه DOI 10.22080/SSI.2020.17054.1644
پژوهشگران محمود باقری (نفر اول) ، محمود شارع پور (نفر دوم) ، زهرا کریمی موغاری (نفر سوم)

چکیده

مفهوم اعتماد از مهمترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده توجه به روابط اجتماعی می باشد.