20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی؛ برنامه ای برای رشد و رونق فراگیر
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
قوانین اقتصادی، استیگلیتز امریکا
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری (نفر اول)

چکیده

کتاب ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی؛ برنامه ای برای رشد و رونق فراگیرآخرین کتاب استیگلیتز است. این کتاب نشان می دهد که افزایش نابرابری در امریکا حاصل اعمال سیاست های نئولیبرالی در این کشور بوده که قوانین و قواعدی را در تار و پود امریکا تنیده که بر مبنای آن بخش اندکی از جمعیت این کشور منافع حاصل از دستاوردهای اقتصادی را تصاحب می کنند و بخش اعظم جمعیت از مواهب رشد اقتصادی بی بهره اند. استیگلیتز در این کتاب نشان می دهد که نظام اقتصاد نئولیبرالی نظام بیماری است که به فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مالی بیش از سرمایه گذاری های مولد پاداش می دهد. در این سیستم بیمار به ناگزیر گرایش به نوآوری کاهش می یابد و به رشد بلند مدت آسیب وارد می شود. به سخنی دیگر، اگر نظام سرمایه داری کنترل نشود می تواند به نتایج فاجعه باری منجرشود.