20 بهمن 1401
زهرا كريمي موغاري

زهرا کریمی موغاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دریا کنار خیابان نهم شماره 625
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302555
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه اژدها بیدار شد؟ واکاوی تحولات سیاسی - اقتصادی چین در مسیر کسب جایگاه برتر در اقتصاد جهانی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
چین، سیاست، اقتصاد، توسعه
پژوهشگران زهرا کریمی موغاری (نفر اول)

چکیده

بررسی روند تحولات چین نشان می دهد که دولتمردان چینی از اواخر دهه 1970 تصمیم گرفتند گریبان کشور را از سیاست های زیانبار دوران مائو در زمینه مبارزات ضد امپریالیستی و تداوم اقتصاد دولتی، به تقلید از الگوی روسیه دوران استالین، دست بردارند، و انجام اصلاحات اقتصادی در جهت صنعتی شدن سریع چین، و ارتقاء سطح رفاه مردم را در اولویت قرار دهند. تجدید نظر اساسی در راهبردهای سیاست خارجی و پذیرش همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای جهان و تعامل سازنده با کشورهای پبشرفته صنعتی، دسترسی به بازارهای بزرگ صادراتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته، رشد اقتصادی تحسین برانگیز چین را تسهیل و تسریع کرد و امروزه چین دارای جایگاه اول تولیدات صنعتی در جهان است و در زمینه توسعه اقتصادی و رفع فقر بهترین رکوردهای جهان را کسب کرده است. ایران باید از معجزه اقتصادی چین در راه دستیابی به هدف توسعه اقتصادی درس بگیرد.