09 بهمن 1401
سعيده صادقيان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-ذرات بنیادی
تلفن: 011-35302442
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان Extremal charged Vaidya and its near horizon geometry
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Non-stationary black hole, apparent horizon, near horizon geometry
مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D
شناسه DOI 10.1142/S0218271817500365
پژوهشگران سعیده صادقیان (نفر اول) ، عزیزالله شفیع خانی (نفر دوم)

چکیده

Recently d-dimensional spherically symmetric charged Vaidya black hole solution has been constructed. We observe that this nonstationary solution admits extremal limit and study its near horizon geometry. We show that the symmetry of the near horizon geometry is SO(2, 1) ×SO(d − 1). Our analysis shows that the theorems for the near horizon geometry of stationary extremal black holes, may be extended to nonstationary cases.