09 بهمن 1401
سعيده صادقيان

سعیده صادقیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-ذرات بنیادی
تلفن: 011-35302442
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تقارن ها در نزدیکی افق سیاه چاله
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سیاه چاله، افق، تقارن
پژوهشگران سعیده صادقیان (سخنران)

چکیده

در این سخنرانی، تقارن های فضای نزدیک افق سیاه چاله را در سه سطح ایزومتری و تقارن پنهان و تقارن های مجانبی بحث می کنیم. خواهیم دید که گروه تقارن های پنهان همانند ایزومتری ها در حد نزدیک افق سیاه چاله فرینه بزرگ نمی شود. در آخر هم، با گذاشتن شرط مرزی مناسب، گروه تقارن مجانبی نزدیک افق را بحث می کنیم.