10 فروردین 1402
نورالدين شريفي

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای)
تلفن: 35302550
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان A NONLINEAR SUPPLY-DRIVEN INPUT-OUTPUT MODEL
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
nonlinear input-output model, Cobb-Douglas production function, Ghosh model, plausible supply-driven input-output model
مجله Prague Economic Papers
شناسه DOI https://doi.org/10.18267/j.pep.657
پژوهشگران نورالدین شریفی (نفر اول)

چکیده

One of the major limitations of the supply-driven input-output (I-O) Ghosh model concerns its linear production function. Using the I-O table, this paper replaces the linear production function with the Cobb-Douglas (CD) production function within the supply-driven model. The two models are compared both theoretically and empirically. Nonlinear production function, relative substitutability of primary factors, and variability of the proportion of intermediate inputs over product levels are the characteristics of the proposed model. The consideration of sectors’ Solow residual as Total Factor Productivity (TFP) of sectors, is yet another characteristic of the proposed model. The model is also plausible in value added and supply shock computations.