10 فروردین 1402
نورالدين شريفي

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصاد منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای)
تلفن: 35302550
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات زيست محيطي مصارف خانوارها با توجه به توسعه گازرساني: يك تحليل داده- ستانده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل داده – ستانده، محیط زیست، توسعه گازرسانی و مصارف خانوار
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
شناسه DOI 10.22054/EENR.2017.6998
پژوهشگران نورالدین شریفی (نفر اول) ، سمیه دهقانپور وحید (نفر دوم)

چکیده

در بررسی ابعاد اقتصادی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن در دهه های اخیر اهمیت فراوانی یافته است. در این میان خانوارها یکی از مهم ترین بخش های مصرف کننده انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می‏شوند. در میان انواع حامل‏های انرژی، استفاده از گاز طبیعی به دلیل کربن کمتر، آلودگی کمتری به دنبال دارد. این تحقیق تغییرات در انتشار انواع آلاینده‏های حاصل از مصرف انرژی و دیگر مصارف خانوارهای کشور در سال‏های 1380 و 1391 را مورد بررسی قرار می‏دهد. برای این منظور از تحلیل داده-ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل های انرژی در سال 1391 در مقایسه با سال 1380 افزایش یافته و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال 1391 نسبت به سال 1380 شده است. با این حال، توسعه گازرسانی سبب شده است تا انرژی مصرفی خانوارها و انرژی مصرفی برای تهیه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به سمت استفاده از انرژی‏های پاک‏تر متمایل گردد.