08 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بخش بندی تامین کنندگان پایدار: مدل، رویکرد و ابعاد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تامین پایدار ، تامین کننده پایدار، بخش بندی تامین کننده، بهبود و توسعه تامین کننده
پژوهشگران سیده زهرا محمدی کانی (نفر اول) ، حمیدرضا فلاح لاجیمی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

امروزه، با افزایش نگرانی های جهانی، تولیدکنندگان درصدد کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در فعالیت های سیستم های تولیدی خود هستند، به طوری که عملیات زنجیره تامین با ملاحظات پایداری به یک مسئله کلیدی تبدیل شده است. همچنین برای سازمان ها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامین کننده و روابط با تامین کننده بقا یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند، بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده، تامین کنندگان باید مدیریت و توسعه داده شوند. از طرفی انتخاب و بخش بندی تامین کننده از فعالیت های کلیدی زنجیره تامین محسوب می شود که می تواند به تصمیم گیری بهتر و مطمئن تر در زنجیره کمک کند. لذا پژوهش حاضر سعی در ارائه مدلی به منظور بخش بندی تامین-کنندگان بر اساس رویکرد پایداری دارد. همچنین استراتژی هایی جهت بهبود و توسعه تامین کنندگان پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ارائه می شود.