12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان مدل برنامه ريزي رياضي فازي جهت طراحي زنجيره تامين پايدار: يك مطالعه تطبيقي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل سود سه گانه، مدل آشیانه ای، شرایط رقابت، عدم قطعیت، مدل SCOR، روش دنپ، روش دیمتل
مجله مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
شناسه DOI http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1731-fa.html
پژوهشگران مجتبی آقاجانی (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، حسنعلی آقاجانی (نفر سوم) ، محمد ولی پور خطیر (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله یک مدل برنامه ­ریزی ریاضی فازی برای مساله طراحی شبکه زنجیره ­تامین پایدار چند کالایی، چند دوره­ ای (شامل سه بخش خرید، تولید و توزیع) تحت شرایط رقابت و عدم قطعیت ارایه می گردد. سنجه­ های پایداری با استفاده از تحقیقات انجام شده و همچنین مدل SCOR، در هریک از ابعاد پایداری استخراج شده و سپس با استفاده از روش دلفی بومی سازی می گردد. مدل فازی به دست آمده با روش خمینز به مدل قطعی معادل تبدیل می گردد. رویکرد حل مدل بر مبنای مدل سود سه گانه (TBL Model) و مدل آشیانه ای (Nested Model) انجام و با توجه به اینکه هر مدل ویژگی­های خاص مربوط به خود را دارد برای تعیین روابط بین شاخص­ ها و میزان اهمیت هر شاخص واعمال آن در مدل به ترتیب از روش DANP و DEMATEL استفاده می­گردد. در ادامه برای نشان دادن کارایی مدل و رویکرد حل، یک مثال واقعی در صنعت فرآورده­ های نسوز ارایه و در نهایت نتایج به دست آمده بر مبنای دو مدل مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته و پیشنهادات لازم ارایه می گردد.