17 بهمن 1401

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محرک، ذینفعان، تولید پایدار، قطعات پلاستیک خودرو، دیماتل خاکستری
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر اول) ، مهرداد مدهوشی (نفر دوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر سوم) ، محمد اسلم حسین بر (نفر چهارم)

چکیده

هر سیستم تولیدی ذینفعان متعددی دارد که آن را به سوی تولید پایدار سوق می دهند. تولید پایدار در نظر گرفتن همزمان ملاحظات اقتصادی و مالی مانند درآمد و سود، ملاحضات اجتماعی مانند محیط کاری و جامعه ای ایمن، یهداشتی و ملاحظات زیست محیطی مانند حداقل تبعات زیست محیطی می باشد. در این بررسی دوازده محرک برای تولید پایدار با مطالعه تحقیقات قبلی شناسایی و بررسی شدند، بر اساس نظرات خبرگان عامل سازمان های مردم نهاد حذف گردید. در بررسی روابط و میزان اهمیت نسبی محرکها با تکنیک دیماتل خاکستری، مشتریان، همکاران و شرکا، قوانین و مقررات، مالکان و صاحبان سهام و رسانه ها مهمترین عوامل بودند. بر اساس تاثیرگذاری خالص قوانین و مقررات، رسانه ها، رقبا، مشتریان و مزایای اقتصادی ناشی از تولید پایدار علت العلل شناسایی شدند.