12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تعيين راهبردها و عدد تاب آوري زنجيره تأمين ايران خودرو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایران خودرو، تاب آوری، راهبرد، زنجیره تامین، شکست.
مجله پژوهش های مدیریت راهبردی
شناسه DOI
پژوهشگران کاظم روانستان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر چهارم)

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تامین تاب­ آور شرکت ایران­ خودرو می­پردازد. هدف این تحقیق تعیین راهبرد­هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران­ خودرو جلوگیری کرده و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب­تر از آن بازیابی شود. این تحقیق درصدد است تا راهبرد­های تاب ­آوری در زنجیره تامین ایران­ خودرو را تعیین نموده و میزان تاب­ آور بودن زنجیره تامین ایران خودرو را به صورت کمی نشان دهد. در این تحقیق کلیه حالات شکست از طریق ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان شناسایی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران واحدهای لجستیک و برنامه ­ریزی شرکت­ ساپکو بوده­ است. در این تحقیق از تکنیک «تحلیل حالات شکست و اثرات آن» برای تعیین راهبردهای تاب­ آوری زنجیره تامین قبل از بروز شکست و تکنیک جدید «تحلیل شکست پس از وقوع» برای تعیین راهبرد­های تاب آوری بعد از وقوع شکست استفاده شده است. بعلاوه عدد تاب­ آوری زنجیره تامین نیز محاسبه شده است. خبرگان از طریق تکنیک­های فوق تعداد 15 راهبرد جهت تاب­ آور ساختن زنجیره تامین نسبت به شکست تعیین کردند. میزان تاب­ آوری زنجیره تامین ایران­ خودرو در زمان قبل از وقوع شکست 14/ 0 و پس از وقوع شکست 27/ 0 محاسبه شده است.