19 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي عوامل موثر بر پيشبرد كسب و كارهاي كشاورزي به سمت بازارهاي آنلاين با استفاده از تكنيك نقشه هاي شناختي فازي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کسب و کار های کشاورزی؛ بازارهای آنلاین؛ نقشه شناختی فازی؛ فروش محصولات کشاورزی
مجله تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
شناسه DOI
پژوهشگران امیر کاریزنوئی (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر سوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر چهارم)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین از روش نقشه های شناختی فازی، که یکی از مهم ترین تکنیک های نگاشت عوامل اثرگذار بر پدیده هاست، انجام گرفت. برای تشکیل تیم خبره، از صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مشهد استفاده شد. در ابتدا، بیست عامل مهم از پیشبردها و موانع موجود در جهت حرکت کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین شناسایی شد، سپس با غربالگری توسط تیم خبره، از میان این عوامل ده عامل نهایی انتخاب و در فاز بعدی، این ده عامل وارد فرایند نقشة شناختی فازی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تکنیک، مهم ترین عوامل اثرگذار بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای اینترنتی عبارت بودند از: نبود شبکه های استاندارد اینترنت، سیاست های تشویقی دولت، نداشتن نام تجاری مناسب و کمبود فناوری. در صورت تأمین و بهبود این عوامل، اعتماد مشتریان به خرید الکترونیکی، جذب سرمایه گذار و جهانی شدن در کسب و کارهای کشاورزی میسر می شوند.