12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ناب، چابک، تاب آوری و سبز، مدیریت زنجیره تأمین، دیمتل فازی
پژوهشگران فاطمه وحدانی (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، محمد ولی پور خطیر (نفر سوم)

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به یک دارایی تاکتیکی تبدیل شده است که استراتژی هایی مانند ناب، چابک، تاب آور و سبز (LARG) را معرفی می کند و این استراتژی ها درمجموع پارادایمی مهم و ابزاری قدرتمند در جهت تلاش برای دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین رقابتی و کارآمد را تشکیل می دهند، یکی از مهم ترین گام های تصمیم گیری شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر روند تصمیم گیری است. لذا در پژوهش حاضر سعی شد، با مرور جامع مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی شاخص زنجیره تأمین LARG و با بهره گیری از خبرگان شرکت ایران خودرو مازندران، در ابتدا این عوامل شناسایی و سپس روابط بین آن ها با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی تحلیل گردید. مهم ترین عامل برای کارشناسان شرکت استفاده از IT برای هماهنگی/تلفیق در تدارکات و توزیع است و این عامل در گروه عوامل علی (تأثیرگذار) قرار دارد. نتایج نشان داد که در میان معیارها تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عامل، به ترتیب تعهد به قراردادها برای تأمین مواد (شیوه تاب آوری توسعه بالادست) و سرعت در کاهش زمان بهبود چرخه (شیوه چابک توسعه بالادست) می باشد.