19 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی مسئله مسیریابی چندهدفه وسایل نقلیه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی و در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی (مطالعه موردی)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مسیریابی وسایل نقلیه، تقاضای فازی، زمان سرویس احتمالی، اعتبارسنجی
پژوهشگران زینب اسدی (نفر اول) ، محمد ولی پور خطیر (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

حمل و نقل در سیستم های اقتصادی، تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است. یکی از جذابیت های مسئله حمل و نقل ارزش اقتصادی آن در توسعه کشور و یا اثربخشی مؤثر آن در سودآوری شرکت ها و سازمان های خصوصی است. از این رو کشورها و سازمان ها بیش از پیش توجه خود را به امر بهینه سازی شبکه حمل و نقل معطوف کرده اند. یکی از بخش های بسیار با اهمیت، صنعت پخش است که هزینه های حمل و نقل و لجستیک سهم قابل توجهی از هزینه های آن را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی دنیای واقعی در حوزه پخش شامل محدودیت های تقاضای فازی، زمان سرویس احتمالی به مشتریان، محدودیت پنجره زمانی و محدودیت های مربوط به ظرفیت و زمان در دسترس وسایل نقلیه سعی شده است مدل ریاضی مرتبط با مسائل مسیریابی شرکت های پخش شناسایی و معرفی شود. برای اعتبار سنجی مدل یک سری مسائل نمونه از داده های واقعی شرکت مورد مطالعه، تولید گردید و در نرم افزار GAMS اجرا شدند.