12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اهداف استراتژیک، نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، DEMATEL
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر (نفر اول) ، فاطمه آقاجانی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم)

چکیده

امروزه اغلب بنگاه های دولتی و خصوصی برای ایستادگی در برابر هجوم بی امان رقابت بازار و تغییرهای محیطی، به نحو گسترده ای از مدیریت استراتژیک استفاده می کنند تا آنها را در طراحی، برنامه ریزی و اجرای موثر اهداف و استراتژی های سازمان یاری نماید. یکی از ابزارهای متداول و پرکاربرد مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی سازمان می باشد که با نمایش عوامل کلیدی موفقیت و روابط میان آنها، به شفاف سازی استراتژی ها و اجرای موثر اهداف استراتژیک کمک می نماید. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران درصدد کمک به مدیران این شرکت جهت پیاده سازی موفق استراتژی ها و تحقق چشم انداز تدوین شده خود می باشد. در این راستا، ابتدا اهداف استراتژیک شرکت مذکور بر مبنای کارت امتیازی متوازن استخراج گردید، سپس از روش دیمتل برای تعیین ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک استفاده شده است که به طور عمده، بر متمایز ساختن اهداف تأثیرگذار و تأثیر پذیر تمرکز می کند. به همین ترتیب، تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین اهداف استراتژیک مشخص می شوند.