12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي و رتبه بندي معيارهاي پارادايم هاي چهارگانه لارج
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، انتخاب تامین کنندگان، زنجیره تامین لارج، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی.
مجله مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه محمدنژاد چاری (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم)

چکیده

یکی از اصلی ترین عوامل پایداری و بقا درمحیط پررقابت امروزی، کاهش هزینه های تولید محصول می باشد . انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های تولید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد؛ زیرا در بیش تر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که موضوع شناسایی معیارهای موثر در انتخاب تامین کنندگان و تعیین درجه اهمیت آن ها رادر رویکرد ترکیبی زنجیره تامین لارج موردبررسی قرار دهیم. زنجیره تامین لارج تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تامین کنار هم بنشاند تا از مزایای تک تک آن ها بهرمند شده و همزمان کاستی های آن ها را بپوشاند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی شاخص ها از فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شده است.این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است.