19 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي و پيش بيني توليد پايدار با استفاده از رويكرد تركيبي فازي چند درجه اي و شبكه عصبي مصنوعي (مورد مطالعه: شركت لبني كاله)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'ارزیابی پایداری' 'تولید پایدار' 'شبکه عصبی مصنوعی' 'رویکرد فازی چند درجه ای'
مجله پژوهش های مدیریت در ایران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، زین العابدین اکبرزاده (نفر سوم) ، نرجس قاسم نیا عربی (نفر چهارم)

چکیده

امروزه پایداری بر جنبه های مختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارد، از اینرو اهمیت این موضوع برای نسل های فعلی و آتی بسیار حیاتی است. اکثر شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به منظور ارتقای اثربخش و کارا پایداری تولید نیازمند تعریف، اندازه گیری و کنترل شاخصه های تولید پایدار هستند. لذا اندازه گیری پایداری تولید به موضوعی با اهمیت در مباحث تولید و عملیات مبدل شده است. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدداست تا با استفاده از رویکرد ترکیبی چند درجه ای فازی و شبکه عصبی مصنوعی علاوه بر ارزیابی وضعیت فعلی پایداری، وضعیت آینده تولید پایدار شرکت لبنی کاله را پیش بینی نماید. داده های اصلی تحقیق با نظرخواهی خبرگان دانشگاه و مدیران شرکت جمع آوری و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که وضعیت پایداری طی سال های 89 تا 94 به ترتیب به صورت کمی پایدار، نسبتاً پایدار، نسبتاً پایدار، کمی پایدار، نسبتاً پایدار ونسبتاً پایدار بوده در سال 1395 نسبتاً پایدار خواهد شد.