19 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اهمیت ریسک های بازار در صنعت فتوولتائیک با استفاده از روش دیمتل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ریسک های بازار، سیستم های فتوولتائیک، بازار فتوولتائیک، دیمتل
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر اول) ، سحر ولی پور پرکوهی (نفر دوم) ، مهدیه حامدی (نفر سوم)

چکیده

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های فتوولتائیک (سلول ها و پنل های فتوولتائیک اجزای اصلی به شمار می روند) یکی از معمول ترین شیوه ها برای بهره مندی از انرژی خورشیدی محسوب می شود. ایران علی رغم بهره مندی از منابع فراوان طبیعی انرژی خورشیدی، امکانات و تجهیزات کافی ندارد. یکی از عوامل موثر بر گسترش تجهیزات فتوولتائیک، بازار مربوط به این صنعت است. به منظور بررسی این عامل کلیدی، 12 ریسک مربوط به بازار را جمع آوری کرده و با استفاده از تکنیک دیمتل به تعیین اهمیت این ریسک ها پرداختیم.