20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان جداسازي و شناسايي باكتري هاي نمك دوست توليدكننده آنزيم ليپاز از تالاب ميانكاله
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باکتری های تولیدکننده آنزیم لیپاز، نمک دوست، جداسازی، تالاب میانکاله.
مجله زیست شناسی دریا
شناسه DOI
پژوهشگران صدیقه رجایی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، باقر سیدعلیپور (نفر سوم) ، غلامحسین ریاضی (نفر چهارم)

چکیده

لیپازها یکی از پرکاربردترین آنزیم ها در بیوتکنولوژی و شیمی آلی هستند و به عنوان سومین آنزیم صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند. بسیاری از ارگانیسم ها توانایی ترشح آنزیم لیپاز را دارند اما در میان آن ها باکتری ها اهمیت بیشتری دارند چراکه لیپازهای حاصل از باکتری ها دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند پایداری بالا و عدم ایجاد واکنش های جانبی هنگام کاتالیز می باشد. ازآنجایی که پروسه های صنعتی همواره تحت شرایط ویژه و سختی انجام می شوند، یافتن آنزیم هایی با توانایی فعالیت در این شرایط حائز اهمیت است. باکتری های نمک دوست منبع مناسبی از این آنزیم ها می باشند، چراکه آنزیم های تولید شده توسط این میکروارگانیسم ها می توانند فعالیت خود را در دامنه های مختلف دما، غلظت نمک و pH حفظ کنند. در شهریور سال 1394 با هدف جداسازی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز و بهینه سازی شرایط رشد جدایه ها نمونه­برداری از آب، خاک و رسوب تالاب میانکاله واقع در استان مازندران صورت گرفت. برای کشت و خالص سازی، نمونه های رقیق شده در محیط کشت جامد تلقیح و در دمای 37 درجه گرمخانه گذاری گردید. غربالگری باکتری ها منجر به جداسازی 10 جدایه نمک دوست شد. سویه ها ازنظر تولید آنزیم لیپاز با استفاده از سنجش به روش پلیت مطالعه شدند. نتایج نشان داد که از میان 6 جدایه منتخب 3 جدایه توانایی تولید آنزیم لیپاز را دارند. این باکتری ها به طور بهینه در محیطی با 5-5/2 درصد نمک، دمای 37-35 درجه سانتی گراد و رشد می کنند. بررسی فیلوژنیک ترادف 16S rDNA برای 3 سویه انجام شد. این سویه ها از نظر فیلوژنیک در جنس های Halomonas-و Halobacillus قرار گرفتند. این مطالعه نخستین بررسی بر روی باکتری های تالاب بین المللی میانکاله به عنوان یک اکوسیستم حاصلخیز می باشد.