20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان مطالعه تجزيه ميكروبي ماده رنگزاي اينديگوكارمين توسط باكتري گرم منفي اسينتوباكتر لووفي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسینتوباکتر لووفی، ایندیگوکارمین، تجزیه زیستی رنگزا.
مجله علوم و فناوری رنگ
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول) ، حسنا مرادی (نفر دوم) ، رضا تبارکی (نفر سوم)

چکیده

مواد رنگزای مصنوعی در صنایع به ویژه صنایع نساجی کاربرد دارند. در حدود 10 تا 15 درصد مواد رنگزای مصنوعی مورد استفاده، طی انجام فرآیند رنگرزی هدر رفته و به عنوان آلاینده ای مضر و سمی وارد فاضلاب های صنایع می شود. این مواد رنگزا علاوه بر اینکه تهدیدی برای منابع آبی، خاک و اتمسفر هستند، باعث بروز مشکلات جدی برای موجودات زنده در اکوسیستم و به ویژه انسان می گردند. بنابراین حذا این رنگزا ها از محیطزیست ضروری به نظر می رسد. روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای تجزیه رنگزاهای موجود در پساب های نساجی وجود دارد اما از نظر اقتصادی پرهزینه هستند. از روش تجزیه زیستی به عنوان روش جایگزین و مطمئن درسال های اخیر استفاده گردید، زیرا روش های تجزیه زیستی ارزان، بی خطر و دوستدار محیط زیست هستند. در این روش ها از میکروب ها به ویژه باکتری ها جهت حذا ماده رنگزا استفاده می شود. در این مطالعه از باکتری اسینتوباکتر لووفی استفاده گردید، رنگ زدایی بوسیله این باکتری در سیستمی که شامح محیط کشت و رنگ است مورد بررسی قرار گرفت. عوامح بهینه سازی رنگ زدایی ایندیگوکارمین شامح زمان، للظت اولیه ماده رنگ زا، pH و دما بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد، در زمان 54 ساعت، دمای 50 درجه سانتی گراد و للظت 150 میلی گرم در لیتر و 9 pH= بیشینه رنگ زدایی که برابر 99.02 درصد است صورت گرفت.