01 مهر 1398
فاطمه رودباري

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ویروس شناسی پزشکی
تلفن: 01135302424
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
راهله ناصریان مقدم، فاطمه رودباری، محبوبه نادری نسب، داوود منصوری، سید زهره میرباقری، آید ا قلوبی، امین هشیار چچکلو، زهرا مشکات (1397) تعیین فراوانی ژن های VIM 2˓3˓9˓11˓16و VIM all تولیدکننده آنزیم متالو بتالاکتاماز در باکتری پسودوموناس آئروژینوزا مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 26; 43-52
2
الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، نسرین حسن زاده، ژیلا زاهدی (1397) ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 26; 113-125
3
Mahsa Farsi, Fatemeh Roodbari, Behrooz Nejati, Arash Arashkia, Somayeh Jalilvand, Zabihollah Shoja, Alireza Nateghian, Aliakbar Rahbarimanesh (2018) Prevalence and genetic diversity of norovirus genogroup II in children less than 5 years of age with acute gastroenteritis in Tehran, Iran MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY: 207; 1-10
4
سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده (1395) ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: (4)8; 633-641
5
Fereshte Rahimipour, Fatemeh Roodbari, Kiarash Ghazvini, Masoud Yousefi (2016) VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iran ACTA MICROBIOLOGICA BULGARICA: 32; 232-236
6
فاطمه رودباری، بهزاد پوپک، فاطمه شیخ سفلی، مجتبی قدیانی (1395) ارزیابی فراوانی جهشهای ژن KRAS در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 74; 392-399
7
سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395) تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 38; 18-25
8
Elaheh Sabbaghian, Fatemeh Roodbari, jafar Amani, Ali Reza Rafiei (2016) In vitro evaluation of a polytope DNA construct as a novel DNA vaccine strategy against human cytomegalovirus-associated diseases ACTA VIROLOGICA: 61; 97-104
9
Fatemeh Roodbari, Nahid Abedi, Ali Reza Talebi (2015) Early and late effects of Ibuprofen on mouse sperm parameters, chromatin condensation, and DNA integrity in mice International Journal of Reproductive BioMedicine (Iranian Journal of Reproductive Medicine): 13; 703-710
10
فاطمه رودباری، کیارش قزوینی، سمیه حیدری فورک، مهدی کوهی نقندر، سعید عامل جامه دار، مسعود یوسفی (1394) فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPC درنمونه های بالینی مشهد مجله دانشکده پزشکی مشهد: 6; 322-329
11
یدالله شمسی زاده، فاطمه رودباری، نازیلا ارباب سلیمانی (1394) شیوع عفونت ویروس غرب نیل در شمال و جنوب شهرهای نکا و شیراز مجله علوم آزمایشگاهی: 9; 141-145
12
فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی (1394) میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: 7; 309-318
13
سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری، مجتبی محسنی، سیدحمزه حسینی، امیدرضا اعلایی (1393) تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 122; 189-199
14
الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 15-26
مقاله ارائه‌شده
1
طراوت محمد علی زاده امیری، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری (1396) خواص دارویی گیاه )Helianthus tuberosus سیب زمینی ترشی) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
2
عارفه نازکتبار، فاطمه رودباری (1396) vIL-10 جایگزین مناسبی برای hIL-10 در درمان بیماری های اتوایمیون، رد پیوند و بیماری های التهابی سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
3
Sara asadi, Fatemeh Roodbari, Maryam Mohadjerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016) Investigating the Antiviral effects of Eremostachys Labiosiformis(Popov)Knorring extract on herpes simplex virus type 1 The 8 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1 th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, Iran, Tehran
4
فاطمه رودباری، الهام دشتی مکان، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان، رمضان بهزادی (1394) بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
5
الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394) ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، ایران، بابلسر
6
سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، هاله اخوان نیاکی، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان، رمضان بهزادی، محسن آسوری، علی اصغر احمدی (1394) بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی، ایران، تهران
7
Fereshte Rahimipour, Fatemeh Roodbari, Kiarash Ghazvini, Masoud Yousefi, Mehdi Koohi Naghandar (2015) Evaluation the prevalence of Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (VRSA) strains among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated of clinical specimens by phenotypic and genotypic methods The 16th international and Iranian congress of Microbiology, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
طراوت محمد علی زاده امیری، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی (1397) بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Helianthus tuberosus بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1
3
4
5
6
7
سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394) بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فاطمه رودباری (1398) ویروس زیکا دانشگاه مازندران
2
فاطمه رودباری (1398) اطلاع رسانی سرطان(انکو ویروسها) دانشگاه مازندران
3
فاطمه رودباری (1397) zika virus دانشگاه مازندران