17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش اثرات فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی:شهر ایرانشهر)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فضاهای سبز، کیفیت زندگی شهری، ابعاد اجتماعی و فیزیکی، ایرانشهر
پژوهشگران مراد گیلانی (دانشجو) ، رحیم بردی آنامرادنژاد (استاد راهنما) ، صدیقه لطفی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال مختلف آن، غیرقابل تصور می باشد. رشد و توسعه ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهرها، ناشی از افزایش جمعیت شهری، اثرات قابل توجهی و در عین حال اجتناب ناپذیری را بر زندگی شهری بر جای می گذارد. در این میان نقش کاربری های شهری به خصوص کاربری فضاهای سبز در رشد و توسعه فیزیکی شهرها آشکار می باشد.بطور کلی ضرورت بررسی و مطالعه فضاهای سبز و پارک های سطح شهر ایرانشهر این بوده است که چگونه این فضاها به جذب و افزایش کمی استفاده کنندگان و افزایش کیفی زندگی شهروندان و همچنین سلامت جسمانی و روحی آنها کمک نموده است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی پارک ها و فضاهای سبز بر کیفیت زندگی شهروندان ایرانشهری می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی می باشد. با استفاده از پرسشنامه اقدام به گردآوری اطلاعات از شهروندان شده است و با بکارگیری روش آماری تی تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و GIS به تجزیه و تحلیل این اطلاعات پرداخته شده است. از تحلیل های صورت گرفته توسط نرم افزارها در رابطه با رضایتمندی مردم از شاخص های پژوهش مشخص می شود که علیرغم برخی از آثار مثبتی که فضاهای سبز سطح شهر ایرانشهر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان این شهر دارد، اکثر پاسخ دهندگان از خدمات، امکانات ،تجهیزات،امنیت و ایمنی موجود در این فضاها ابراز نارضایتی نموده اند.