03 شهریور 1398

عباس رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135302903
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدجواد اسمعیل زاده، عباس رشیدی (1397) ارزیابی تجزیه پارچه ریون تحت شرایط کمپوست سازی محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: 71 شماره 4; 425-436
2
Romina Porhasan, Abbas Rashidi, mohammad hasan mallah, Seyed Jaber Safdari (2018) Optimization of lithium separation conditions from Caspian seawater using fuzzy logic combined with dispersive liquid–liquid extraction Geosystem Engineering: 22(3); 169-178
3
Mohamad Javad Esmaeilzadeh, Abbas Rashidi (2018) Evaluation of the disintegration of linen fabric under composting conditions ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 25(29); 29070-29077
4
fatemeh tangestani, Abbas Rashidi, mohammad hasan mallah (2017) The Kinetic Study of Cesium, Strontium, and Rubidium Radionuclide’s Adsorption from Synthetic and Natural Wastes via the Mag-molecular Process WATER AIR AND SOIL POLLUTION: 228; 16
5
fatemeh tangestani, mohammad hasan mallah, Abbas Rashidi, Roholah Habibzadeh (2017) Adsorption of Cesium, Strontium, and Rubidium radionuclides in the Mag-molecular process: The influence of important factors Advances in Environmental Technology: 3; 139-149
6
فائزه فاطمی، سمانه جهانی، عباس رشیدی، حسن زارع توکلی (1395) بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدان سو کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد زیست شناسی کاربردی: دوره 29 شماره 2; 145-160
7
monireh zolfaghari, Abbas Rashidi, Ali Haghighi Asl (2016) Evaluation of the effective parameters on Fe3+ precipitation in the bioleaching process Journal of Applied Chemical Research: 10(4); 111-122
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی، عادل محمودیان (1397) بررسی تاثیر مرحله ورود خوراک بر زمان تعادل غلظت در زنجیره های مربعی دو جزیی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، بوشهر
2
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی (1397) شبیه سازی حالت گذرای توزیع غلظت در زنجیره های کوپل متقارن برای سیستم های دوجزئی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، بوشهر
3
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، سید جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی (1397) جداسازی ایزوتوپ زنون 124 با استفاده از زنجیره غیر متداول مربعی در حالت تک خروجی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، بوشهر
4
عباس رشیدی، سمانه عقیلی (1397) روش های اندازه گیری پایداری کمپوست اولین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، ایران، بابل
5
میثم اکبریان شورکایی، امیرحسین رضایان، عباس رشیدی (1395) مقایسه نرم افزارهای تجاری ارزیابی چرخه حیات چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عباس رشیدی، میثم اکبریان شورکایی (1397) ارزیابی مقدماتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد شهری شهرهای استان مازندران دانشگاه مازندران
2
عباس رشیدی (1395) فناوری خلا-شیرها-آزمون نشت دانشگاه مازندران
3
پایان‌نامه
1
محمدجواد اسمعیل زاده، عباس رشیدی (1396) تبدیل پسماندهای پارچه ای به کمپوست
2
مهراز فرهادی، عباس رشیدی، محمدحسن ملاح (1396) بررسی جداسازی ایزوتوپ های لیتیم به وسیله زئولیت های اصلاح شده
3
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!