03 شهریور 1398
رحمت عباس نژاد سرستي

رحمت عباس نژاد سرستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 01135302739
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ) ، تهران ، ایران (1380 - 1387)
  عنوان رساله: فرآیند تحولات اقتصادی- اجتماعی و برهمکنشهای فرهنگی در هزاره های پنجم و چهارم ق.م. در دشت قزوین: با تکیه بر فلزکاری
 • فوق لیسانس باستان شناسی (دوران پیش از تاریخ) ، تربیت مدرس ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: جنبه هائی از هنر و صنعت فلزکاری از آغاز تا پایان هزاره سوم ق.م. در محوطه های باستانی جنوب شرقی ایران
 • لیسانس باستان شناسی ، تهران ، ایران (1365 - 1369)
  عنوان پایان‌نامه: .....................................
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تحلیل پیچیدگی های اقتصادی-اجتماعی جوامع پیش از تاریخ و آغاز تاریخی
 • فلزکاری کهن
 • تحلیل فناوری های کهن
 • بررسی و تحلیل تحول نقوش و نمادهای کهن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mehdi Rezaei, Rahmat Abbasnejad Seresti (2018) Analysis of Transitional Process from Chalcolithic to Bronze Age in Balageriveh, Lorestan, Iran the international journal of humanities: 25 (1); 1-18
2
نرجس حیدری، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی (1397) برهمکنشهای فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه دادههای سفالی مطالعات باستان شناسی: دوره 10، شماره 1; 57-74
3
شقایق هورشید، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1397) تحلیل گاهنگاری و روند تحول دوران روستانشینی در دشت پتک موسیان، دهلران پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 16، دوره هشتم; 43-62
4
رحمت عباس نژاد سرستی (1396) نقدی بر کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین (میان رودان) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 17 (4); 151-172
5
Mohammad Bahrami, Rahmat Abbasnejad Seresti (2017) The Role of Environmental Factors in Settling Neolithic Sites in Luristan, Iran International Journal of the Humanities: 24 (1); 1-17
6
زهیر واثق عباسی، رحمت عباس نژاد سرستی، حمیدرضا قربانی، محمد صادق روستایی (1395) برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستانقومشناسی مطالعات باستان شناسی: 8/2; 229-243
7
Rahmat Abbasnejad Seresti (2017) Ancient Metallurgy and Socio-economic Complexities in the 4th Millennium BCE on the Iranian Plateau IRANIAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES: Vol. 7, Issue 1, Winter 2017; 1-15
8
D. Davoudi, Rahmat Abbasnejad Seresti, ْTayebeh Hatami Nesari, ٌRouhollah Nourolahi, Aref Biglari (2015) Discovery of Middle Palaeolithic Artefacts from the Caves of Holeyman, Western Iran Iranica Antiqua: 50; 1-14
9
D. Davoudi, B. Bazgir, Rahmat Abbasnejad Seresti, D. Barsky, A. Ollé, Marcel Otte (2015) THE LOWER PALEOLITHIC OF IRAN: PROBING NEW FINDS FROM MAR GWERGALAN CAVE (HOLEYLAN, CENTRAL ZAGROS) Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia: 43/1; 3-15
مقاله ارائه‌شده
1
رحمت عباس نژاد سرستی، علی اکبر عشقی (1396) تحلیل وضعیت پژوهش های باستان شناختی در تپه حصار دامغان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، تهران
2
سمیه اسدی تشویق، رحمت عباس نژاد سرستی (1396) تأملی بر پیش از تاریخ جنوب غرب ایران؛ فراپارینه سنگی تا نوسنگی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، تهران
3
سیدکمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1396) فناوری و نوآوری در دوران پیش از تاریخ سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، تهران
4
رحمت عباس نژاد سرستی، فاطمه قنبری (1394) معماری دلمنهای گورستانهای باستانی غرب گیلان همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، ایران، تهران
5
رحمت عباس نژاد سرستی، رقیه مجتبایی ثبوتی (1394) باستان شناسی پیش از تاریخ گیلان: ظرفیت ها، محدودیت ها و راهکارها دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، بیرجند
6
رحمت عباس نژاد سرستی، سمیه اسدی تشویق (1394) باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فلات ایران: وضعیت موجود و مطلوب دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، بیرجند
7
سمیه اسدی تشویق، رحمت عباس نژاد سرستی (1394) و باکون جدید III سیلک ،A گرافیک در پیش از تاریخ ایران: مطالعه موردی سفالهای شوش همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
رقیه مجتبایی ثبوتی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، مهران مقصودی (1397) بررسی و تحلیل الگوی استقراری و پراکنش محوطه های باستان شناختی گیلان از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن III
3
علیرضا ناطقی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) باستان شناسی مفرغ در ایران: مسئله قلع و آرسینیک در هزاره سوم ق.م
4
5
سیده سمانه موسوی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) تحلیل روند کلکولیتیک گرایی در محوطه های باستانی فلات مرکزی ایران
6
شقایق هورشید، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1396) ارزیابی گاهنگاری و الگوی استقرار دشت پتک موسیان از دوره نوسنگی تا پایان عیلام نو
7
سراله قاسمی گرجی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده، حسن فاضلی نشلی (1396) آغاز عصرآهن در دشت های شرقی مازندران (مطالعه موردی: گوهرتپه رستمکلا)
8
جواد رجبی چشانی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1396) بررسی و تحلیل محوطه های پیش از تاریخ دشت کجور، نوشهر
9
مهرداد پارسایی برازجانی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسین عزیزی خرانقی، محمد قمری فتیده (1396) تحلیل پیچیدگیهای اقتصادی-اجتماعی دوره باکون
کتاب
1
حسین صبری، رحمت عباس نژاد سرستی (1396) مردم زمین: مقدمه ای بر پیش از تاریخ جهان شابک:978-600-6545-94-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: فاطمه یاوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: فلزکاری حوزه هلیل رود در عصر مفرغ (مطالعه موردی: سنجاق ها و میله های فلزی)
 • نام و نام خانوادگی: بابک سیلاخوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی و تحلیل یافته های باستان شناسی محوطه پری جا، قائم شهر
 • نام و نام خانوادگی: علیرضا پروانه اول
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی عوامل متروک شدن محوطه های اواخر عصر مفرغ سیستان ایران: آزمون نظریه های پیچیدگی و جامعه
 • نام و نام خانوادگی: سهیل سلامت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پیشرفت های فنّاوری در شمال فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی (مطالعه موردی: کوره های ذوب فلز)
 • نام و نام خانوادگی: زهرا اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل گاه نگاری های منطقه فلات مرکزی ایران از هزاره ششم تا هزاره چهارم ق.م.
 • نام و نام خانوادگی: عباس قوانلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی در شمایل نگاری و پیکرک های محوطه های باستانی شمال شرقی فلات ایران در عصر مفرغ
 • نام و نام خانوادگی: نسیم کربلایی آقازاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی باستان شناختی بر مفهوم کودک و دوران کودکی: مورد مطالعاتی عصر آهن ایران
 • نام و نام خانوادگی: سروش راضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تنوع ماده خام در محوطه های پارینه سنگی شمال کویر مرکزی ایران
 • نام و نام خانوادگی: سید کمال اسدی اجایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: نقش فناوری ها در برهم کنش های فرهنگی و شکل گیری جوامع پیچیده هزاره پنجم ق.م. مرکز فلات ایران
 • نام و نام خانوادگی: جواد رجبی چشانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی و تحلیل محوطه های پیش از تاریخ دشت کجور، نوشهر
 • نام و نام خانوادگی: مهرداد پارسایی برازجانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل پیچیدگی های اقتصادی-اجتماعی دوره باکون
 • نام و نام خانوادگی: گیلارین راعی رودبرده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی بر تحولات مغزی بر اساس راست دستی یا چپ دستی ابزارسازان (مطالعه موردی: تحلیل ابزارهای سنگی یافته شده از محوطه های پارینه سنگی میانه در زاگرس مرکزی ایران)
 • نام و نام خانوادگی: سراله قاسمی گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: آغاز عصرآهن در دشت های شرقی مازندران (مطالعه موردی: گوهرتپه رستم کلا)
 • نام و نام خانوادگی: سیده سمانه موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل روند کلکولیتیک گرایی در محوطه های باستانی فلات مرکزی ایران
 • نام و نام خانوادگی: علیرضا ناطقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: باستان شناسی مفرغ در ایران: مسئله قلع و آرسینیک در هزاره سوم ق.م.
 • نام و نام خانوادگی: محمد بهرامی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری دوره نوسنگی لرستان با تکیه بر محوطه های نویافته
 • نام و نام خانوادگی: نرجس حیدری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: بررسی الگوهای استقراری محوطه های پیش از تاریخی استان مازندران از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن
 • نام و نام خانوادگی: داود داودی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری دوره ی پارینه سنگی درّه ی هلیلان در زاگرس مرکزی
 • نام و نام خانوادگی: شقایق هورشید
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: ارزیابی گاهنگاری و الگوی استقرار دشت پَتَک موسیان از دوره نوسنگی تا پایان عیلام نو
 • نام و نام خانوادگی: رقیه مجتبایی ثبوتی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: بررسی و تحلیل الگوی استقراری و پراکنش محوطه های باستان شناختی گیلان از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن III
 • نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری و برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای بالاگریوه لرستان در دوره-های مس و سنگ و مفرغ
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه باستان شناسی (1393 - 1395)
 • معاون آموزشی دانشگاه مازندران (1389 - 1393)
 • مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران (1385 - 1389)
 • رییس دانشکده هنر و معما ری در دانشگاه مازندران (1384 - 1385)
 • معاون اداری و مالی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1383 - 1384)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1381 - 1382)
 • معاون اداری و مالی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1379 - 1381)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان (1377 - 1378)
 •  مسئول اداره چاپ و انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان (1375 - 1377)
بیشتر