03 شهریور 1398

ام لیلا نظری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- دانشکده شیمی دانشگاه مازندران کد پستی 47416-95447
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی معدنی
تلفن: 01135302386
دانشکده: دانشکده شیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مجتبی محسنی، سجاد فیروزیار، ام لیلا نظری (1394) جداسازی و بررسی ویژگی های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی پژوهش های سلولی و ملکولی: 28 (3); 384-394
مقاله ارائه‌شده
1
ام لیلا نظری، محمد جواد چائیچی، حسنا عروجی اصفهانی (1397) مطالعه اثر لیگاند 1و4- بوتان دی آمین (پوترسین) بر یوروپیوم (III) و بررسی نورتابی شیمیایی آن پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
2
سیده فاضله کمالی، ام لیلا نظری، محمد جواد چائیچی (1397) مطالعه اثر لیگاند اسپرمیدین بر نیکل (II) و بررسی نورتابی شیمیایی آن. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
3
Mojtaba Mohseni, Hosna Abbasi, Ommeleila Nazari (2018) Biodegradation of dibutyl phthalate using Deinococcus spp. isolated from Lout desert of Iran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
4
Ommeleila Nazari, Mohammad Javad Chaeichi, Elnaz Tahavory (2017) Chemiluminescence analyzes on luminol and a new mixed chelate of copper (II) complex in presence of ethylenediamine. 19th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Tehran
5
سمیرا فلاح، ام لیلا نظری، محمد جواد چائیچی (1395) سنتز کمپلکس های مس(II) و نیکل(II) حاوی لیگاند 8- هیدروکسی کینولین و بررسی اثر نورتابی شیمیایی آنها همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها، ایران، تهران
6
سیده مریم اکرامی، مجتبی محسنی، ام لیلا نظری (1395) جداسازی باکتری احیا کننده سولفات از رسوبات بستر دریای مازندران و بررسی توانایی تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
7
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni, Ommeleila Nazari (2016) Isolation of exoelectrogenic Shewanella sp. from natural environments for the generation of electricity in microbial fuel cells The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
8
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni, Ommeleila Nazari (2016) Extracellular synthesis of silver nanoparticles using sulfate reducing bacterium isolated from sediments of the Caspian Sea The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!