11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان نقش بي ثباتي قيمت نفت و نرخ ارز در بدهي دولت به شبكه بانكي: رهيافت ماركوف سويچينگ موجك بنيان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بی ثباتی نرخ ارز،بی ثباتی قیمت نفت،بدهی دولت به شبکه بانکی،hلگوی چرخشی مارکف، الگوی تبدیل موجک
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران پگاه زارعی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر دوم) ، اسماعیل ابونوری (نفر سوم) ، وحید تقی نژاد عمران (نفر چهارم)

چکیده

در این پژوهش نقش بی ثباتی نرخ ارز و قیمت نفت در کنار مخارج جاری دولت بر بدهی دولت به شبکه بانکی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و مخارج جاری دولت از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر بی ثباتی نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت بی ثباتی نرخ ارز در رژیم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. همچنین بی ثباتی قیمت نفت و مخارج جاری دولت در تمامی ادوار و فارغ از رژیم بدهی تاثیر مثبت و معنادار دارند. این نتایج نشان می دهد که شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات بایستی بی ثباتی بازارهای دارایی مختلف و همچنین رژیم بدهی بانکی دولت و افق زمانی را در نظر گیرد و همچنین تا زمانی که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی حداقل نگردد، انگیزه استفاده از نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت جهت واکنش به بدهی های دولت به شبکه بانکی می تواندوجود داشته باشد.