11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ارتباط بين تورم و رفاه : مطالعه موردي در اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های اقتصادی, دانشگاه تربیت مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!