11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر باز بودن تجاري بر اندازه دولت: مطالعه موردي گروه كشورهاي با درآمد متوسط پايين
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهشنامه بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!