11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات تكانه قيمت انرژي بر متغيرهاي اقتصاد كلان معرفي يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي در فضاي رقابت انحصاري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات اقتصاد انرژی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!