11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر تغيير نرخ ارز واقعي بر بي­ ثباتي مالي: مطالعه موردي كشورهاي در حال توسعه منتخب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!