16 خرداد 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
جابر عبدی، وحید تقی نژاد عمران، حسین عباسی نژاد (1401) بازنگری قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت؛ رهیافتی برای بررسی نقش دولت در تسهیل مبادلات بازاری تحقیقات اقتصادی: (3) 57 دوره پنجاه و هفتم، شماره سوم; 505 - 531
2
اسماعیل شعبانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وحید تقی نژاد عمران (1401) بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان نظریه های کاربردی اقتصاد: 35; 193-222
3
سید مقداد ضیا تبار، سعید کریمی پتانلار، وحید تقی نژاد عمران (1401) طراحی چارچوب مالی مبتنی بر قاعده در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 30- شماره 102; 149-184
4
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، مبین رمضان پور (1401) تاثیر متغیرهای سیاسی در رابطه میان حق الضرب و نابرابری درآمدی مدلسازی اقتصادی: دوره 16؛ شماره 58; 101-85
5
شهریار زروکی، وحید تقی نژاد عمران، عالیه محمودی عالمی (1401) تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه های کالایی برنامه ریزی و بودجه: دوره 27 شماره 1; 93-123
6
وحید تقی نژاد عمران، الهام کمال (1400) نرخخ بهره و شکاف تولید: آیا اعتبار بانک مرکزی مهم است؟ پژوهش های پولی - بانکی: 14; 421-452
7
وحید تقی نژاد عمران، مهران سام دلیری، علیرضا بیات، مبین رمضان پور (1400) عوامل موثر بر نابرابری آموزشی با تاکید بر دسترسی به اینترنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیای غربی پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 16، شماره 32; 63--39
8
Elham Kamal, Vahid Taghinezhadomran (2021) Fiscal Determinants of Central Bank Credibility: Evidence on Inflation Targeting Economies iranian journal of economic studies: Volume 10, Issue 2 - Serial Number 20; Pages 441-472
9
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1400) بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی پژوهش های اقتصادی ایران: دوره 26 شماره 88; 129-156
10
پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1399) تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بیثباتی مالی در اقتصاد ایران :  رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 28 (93); 203-232
11
خالد کردی تمندانی، محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران (1398) بررسی عدم تقارن داخل رژیم ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف اقتصاد و الگوسازی: 10(3); 231-257
12
پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری ، وحید تقی نژاد عمران (1398) نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پژوهشنامه اقتصاد کلان: سال چهاردهم شماره 27; 309-339
13
Afsaneh Kazemi Mehrabadi, Vahid Taghinezhadomran, mohammad valipour khatir, Saeed Rasekhi (2019) Forecasting Industrial Production in Iran: A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System iranian journal of economic studies: 8; 53-68
14
وحید تقی نژاد عمران، حمزه فیروزجایی (1397) توسعۀ مالی و عملکرد محیط زیستی، انتشار ؛CO2 شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 بر رهیافت داد ه های تلفیقی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: دوره 8، شماره 29; 181-204
15
وحید تقی نژاد عمران، حسین احمدی نژاد، محمد عرفانیان (1397) بررسی رابطه علی میان قیمت نفت، تولید، تولیدات صنعتی، و تورم: مطالعه موردی اقتصاد ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: سال سوم، شماره سوم،پیاپی 10; 83-11
16
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397) ارزیابی سیاست پولی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 13(25); 39-63
17
Nooraddin Sharify, Vahid Taghinezhadomran, Tahereh Tahereh Valinejad Ahangaree (2017) The Impact of Exchange Rate Devaluation on Price Indices of Exported Goods in Iran Iranian Economic Review: 21; 85-99
18
وحید تقی نژاد عمران، شهریار زروکی، زینب صالحی (1395) اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 95; 81-104
19
Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, Mohammad Ali Ehsani (2015) EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Economic Annals: Volume L X, No. 206; 141-166
20
وحید تقی نژاد عمران، جابر بهرامی، هادی نصیری (1394) بررسی تأثیر جهانی شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا مطالعات سیاست گذاری عمومی: سال ششم، شماره 16; 237-261
21
وحید تقی نژاد عمران (2015) The Welfare Cost of Inflation: Theory with an Application of Generalized Method of Moment to Iran Iranian Economic Review: Vol. 10, No. 12;
22
Vahid Taghinezhadomran (2015) Evaluating the Welfare Aspects of the Simple Monetary Rules for Iran Economic Annals: Volume LX, No. 206;
23
Vahid Taghinezhadomran (2015) Optimal Monetary Policy Rules in Iran: A Welfare Analysis IUP Journal of Applied Economics: ;
24
وحید تقی نژاد عمران (1393) اثر تغییر نرخ ارز واقعی بر بی­ ثباتی مالی: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی: 5;
25
اسماعیل ابونوری، اصغر شاهمرادی، وحید تقی نژاد عمران، محمد هادی رجایی لیتکوهی (1392) اثرات اقتصاد کلان تکانه ی قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE مطالعات اقتصاد انرژی: جلد- شماره 39; 21-49
26
وحید تقی نژاد عمران (1392) اقتصاد زیرزمینی و علت­های آن: مطالعه موردی ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ;
27
28
29
وحید تقی نژاد عمران (1391) قاعده­ی­ گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 9;
30
وحید تقی نژاد عمران (1389) اثر تورم بر اندازه بخش مالی ( مطالعه موردی ایران) پژوهش های اقتصادی ایران: 42;
31
32
وحید تقی نژاد عمران (1388) بررسی حباب های تورمی عقلائی: مطالعه موردی اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 49;
33
وحید تقی نژاد عمران (1387) برآورد تابع قیمت هدانیک اجاره بها بررسی های بازرگانی: 23;
34
وحید تقی نژاد عمران (2004) بررسی ارتباط بین تورم و رفاه : مطالعه موردی در اقتصاد ایران پژوهش های اقتصادی, دانشگاه تربیت مدرس: سال چهارم, شماره 14;
35
وحید تقی نژاد عمران (2004) هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید تحقیقات اقتصادی: 64;
مقاله ارائه‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1399) اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، ابران¡ اهواز
2
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398) اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
3
محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398) تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صىعت استان مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
4
وحید تقی نژاد عمران، حمزه کریمی فیروزجایی (1396) توسعه مالی و عملکرد زیست محیطی، شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 تحلیل مبتنی بر داده های پانل نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
وحید تقی نژاد عمران، الهام کمال (1401) بررسی اقتصاد سیاسی اعتبار بانک مرکزی دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
فاطمه زهرا حسین پور، وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی (1400) تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران
2
3
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1400 - اکنون)
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1395 - 1400)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1387 - 1389)
  • مدیر پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1385 - 1387)
بیشتر