20 بهمن 1401
سيد هادي ناصري

سید هادی ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن: 01135302472
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی اصلاح شده بامجموعه قیود فازی انعطاف پذیر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی خطی ، برنامه ریزی آرمانی ، برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی ، برنامه ریزی آرمانی چند انتخاابی اصلاح شده-فازی انعطاف پذیر
پژوهشگران سید هادی ناصری (نفر اول) ، قربانعلی رمضان نیا کشتلی (نفر دوم)

چکیده

برنامه ریزی آرمانی یکی از تکنیکهای مهم برای حل مسایل برنامه ریزی چند هدفه می باشد که برای هر هدف )آرمان( یک سطح آرزو توسط تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شود. اگر چند سطح آرزو برای آرمانها درنظر گرفته شود، بحث برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی مطرح می شود که اگر سطح ارزو به صورت یک بازه باشد برنامه ریزی چند انتخابی اصالح شده به کار می آید. در این مقاله قصد داریم برنامه ریزی چند انتخابی اصالح شده که قیدهای آن از نوع فازی انعطاف پذیر است را مورد بررسی قرار دهیم.